fredag 24 april 2009

Digital kompetanse og fremtidens læring

Digital kompetanse og fremtidens læring
Morten Søby
OBS endast i snabb anteckningar inväntar hans keynote som kommer snart på ITU

Film om att framtiden skapas nu

Digital kompensen (DK)
New Millenium Learners
Digitale läringsresurser


Lagar som bestämmer potentialen av digital kompetens

tech trends
1. the horizon report finns på nätet och ger en grund för framtiden
2. mobiler
3. cloud computing
4. geo-everthing
5. personal web
6. semantic-aware applications
7. smart objects

critical challenge : digital competens - information literacy

information behavior of the researcher of the future

digital skole hver dag

norske storting whitepaper - Sammensatt kompetanse

Morten kommer fra ITU arbetar med att förmedlar forsking,definera digital kompetense og digital dannelse

DELTE _MENINGER finns på nätet som cc

digital kometanse - en utredning om DK

Notat om DK O3
• tilgang
• organisere
• integrere
• evaluere
• skape
+ digital dannelse/drømmekraft

i DK ligger att tese , antistese, protese

livsviktig for framtiden grunden färdigheter via filmen om DE coastgard

www.vahl.gs.oslo.no/

skriva sig till läsning först efter 2 år börjar man med penna

svt 1 om vahl skole film

Protese"= digital bildning

framåt åt sidan elelr uppåt

futurlab 2020 and beyond ms cisco och ? vad är DK

new millenium learners
bra för att det är stark fokus på PISA behövs ett projekt för framtiden

homo zapiens som är uppväxta med modern IT vana vid multitasking blir man bättre på detta när man jobbar med många medier samtidigt

i begynnelse men det skall bli intresant att följa


bilotken och skola är linjär och e som är multitasking har därför svårt att få ihop edet

MEWe generation Nordisk ungdom lindgren mfl 2005 både jag och vi

Nationla edu reform in the last year
stortingmelding nr 24 2008-09 nationla strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

Stortingmedling nr 23 2008-09 biblioteken i framtien

Det innovative bibli
• resurs i DK
• flere krevende kompetent brukere
• utvikleing av Internet och IKT
• skarp konkurence
• hur blir det nödvändigt och vitaltlt b
• digitala tjenser....

digital dannelse foto

Viktigt att det finns ett bibliotek och en komptenet personal

Lawrens Lessing cc exempel på kreativit read my lipsditita ltechology could enable an extraordinary range of ordinary...

www.alt.se/readmylips

dela och remixa finns idag bland ungdommen med massor avexempel på YouTube tex uglypictures.us


ej möjligt att fly fra IKT

vi brukar inte IT till det de kan in på djupet
DK i praktiken inskrivet i de olika ämnen
L06 norska läroplaen
4.
7.
VGO

se foto

varför är det så lite postivit om det som finns på nätet

uitdanning.no Du betemmer / You decide www.dubestemmer.no

spel som inlärningsarena

J Paul Gee spel ger kunskaper för framtiden tex IBM som använder det som en kriterier för chefer att kunna leda en grupp på CS

exempel på Global Conflict Palastine

Det kan vara farlig att vara anonym på Internet....

Inga kommentarer: