fredag 24 april 2009

Lärgångar, läskondis, ballonger och trattar

En resa i 1468 dagar med biblioteket som motor i skolutvecklingen
Ulla Wiklund, Rikskonserter

Helvetesgapet en resa i GR med Skolverket för skolutveckling med start under 2000 för att överbygga gapet mellan utblidningen och verkligheten.
Viktiga böcker från denna tid var "Viljan att Lära" "Skolbibliotekets pedagogsika roll".
Framgångsfaktorer för skolutveckling
  • Långsiktighet
  • Kontinuitet
  • Uthållighet
Myndighet för skolutveckling - 2006
stödja kreativa språkmiljörer
stärka skolbibliotekets pedagogiska roll
stimulera barn och ungdommar språkutveckling

Samverka med Statens Kulturråd för att skapa gemensamma mötesplatser för barnbibliotikarier

"Textflytt och sökslump" - Ballongen och Tratten

Ballongen
När barnen kommer för att söka är sökbergreppet alldeles för stort och sedan får de sitta själva utan hjälp.

Tratten
På andra sidan där man ger lång tid till att begränsa det man skall filma och sedan efter filmningen använder man lika mycket tid till att analysera vad man kommit fram till.

Ballongen skapar luckor men Tratten ger kanskaper! Tyvärr finsn det alldelse för många ballonger kvar i skolan.

Språkrum
Kunskaps utveckling
Språk- läs och skrivutveckling
Estetiska läroprocesser

Språkutveckling
Det vidgade språkbegreppet
modersmål- De estetiska språken- Flerspråkighet
läs mm
Färdigheter Fakta Förståelse Förtrogenhet men även Fantasi och Förhållningsätt
Basfärdigheter

Lärande

Viktigt med platser för reflektion i lärande miljön.

Estetik - gestaltad erfarenhet

inre - yttre

Detta låg till grund för "LekaSpråkaLära" - språkutveckling i förskolan och bibliotek när Lpf 98 var ny. med en fokus på barns språkutveckling.
Syfte att stärka förskolornas pedagogsika arbete med böcker och bibliotek och stärka samarbetet mellan förskolan och biblioteken.

Lärgångar som genom seminarier och arbet ute på fältet ledde till LekaSpråkaLära och SMiLE som dök upp efter att Språkrum var slut.

Vidare har arbetat med att utveckla Nattpäron och Läskondis

Inga kommentarer: