torsdag 23 april 2009

Reading in the Digital Age

by tochis

Elever blir bättre att läsa genom att läsa mycket!
Drop everything and read
Dvs alla läser från rektor till elever det de tycker är intressant. Kallas av Rutger University för Recreational Reading.
De elever som har mindre förutsättningar för läsandet. Mindre böcker hemma mm tappar läsförmånga under sommaren. Detta har man under förra århundradet jobbat med sommarläsning. Under 21th century arbetar man med Reading föor Understanding och det mesta av läsningen är nonfiction. Detta är bra för pojkar som inte läser nonfiction utan vill ha saker om som finns i verkligheten medans flickor läser om känslor och människor tankar. Detta utmanar bibliotekarien eftersom hon/han får en annan roll som coach för läsning. Det gäller att utmana dem i sitt läsande. Elever kan dekoda från år 4 men de förstår inte alltid vad de läser.

Men det är svårare att läsa digitalt än på papper. Det är inte så lätt att markera eller hoppa i texten på skärmen som i boken. Vi har nog alla många gånger sagt att de skall läsa på skärmen men det är som sagt inte så lätt. Så låt dem skriva ut för då kan de interagera med texten. Klipp och klistra ger inte den transformeringa av text som krävs för att lära och eleverna processar texten bättre när de arbetar med text på papper.

Vi läser numera på vår mobiler typ iPhone, Blackberry och Kindel. Det blir bättre med kvalitén men vi är inte där det är lika bra som med papper. Vi måste hitta nya former. Tills dess låt dem skriva ut, stryka under och processa texten.

Dåliga läsare behöver hjälp med vad de läser.

Ge aldrig ett barn något att läsa om du inte kan var med. Hur gör man det då.
Visa dem hur de skall gör och ge dem läsningsstrategier på texter som de kan läsa själv. Var nog med innehålet så de verkligen förstår det de läser. De måste förstå att de måste ta hjälp så de inte missar information.

Vad händer då elever jobbar med "forskning" sk "Information-to-knowledge experience"
De börjar med optimism men känner sig snabbt confusion och doubt. Efterhand blir de fokuserade. Vad är det jag vill veta? Sedan börjar de samla för att sedan visa vad de kommit fram. Om detta går bra ökar deras intresse och de känner sig säkra i sitt lärande.

Nu talar hon om "Task Initiation". Vad vet de redan? Börja där och aktivera detta. Vad har de för känslor för det som det handlar om? Låt dem tala med andra om detta genom Brainsorming, diskussioner, tänkbara "topics" Tillåt dem att vara osäkra det känner alla under färden. Innan de ger sig ut på nätet låt dem kolla in rubriker läsa ett kapitel vad har andra skrivit? Det är kritiskt att ge dem rätt material i detta skede. De läser nämligen inte djupt. Inga anteckningar för då kan de hamna i "Information Overload".

"Prior Knowledge". Det är ingen skillnad mellan god eller dåliga läsares intag av ny information om de har samma utgångsläge. Visa dem via ett konkret exempel tex på hur du gör om du är vilse i skogen. När det är gjort ge dem i uppgift att hitta en strategi hur man gör när man är vilse i informationen.

"Concept Apping" för att reda ut de olika delarnas relationer i din kunskap. Alltså inte bara en Mindmapp.

"Activating Prior Knowledge" Hur kan vi aktivera detta? för det måste vi för att de skall vill intresserade. bland annat genom Concept Mapping eller K-W-L Chart Vad vet jag. Vad vill jag vet!. Vad har jag lärt mig! Använd "visuals" för att "asses prior knowledge". Foton som visar på frågor som kan aktivera det de redan kan. Om man sedan använder "Reflection Sheet" för nå deras kunskap får vi dem engagerade.

Nu kan de bla genom Bloggen kan vi få dem att dela deras idéer och frågor vilket ger dem en möjlighet att bearbeta det de kan. Bloggen ger ett underlag till deras arbete och ger dig möjlighet att följa inlärningen. Wikis är även användbara i detta läge som ger dem möjligheter att dela det de komit fram till. Wiki är en fantstisk sett att dela kunskap mellan oss. Eleverna kan välja vilken "topic" de vill arbeta med eller bok. Fler sidor är Literature Learning Ladder och Webquest.

Näst steg kallar Carol "Text-to-self" dvs ett sätt att binda sig själv till texten. Detta behöver eleverna hjälp med så att de verkligen känner för texten. Något som är viktigt för dem så att de känner empati. I stället för att kopiera texter. Detta är ju inte det vi vill. Kopierade texter är inte eleverna fel utan vårt för vi har då inte gett dem en känsla för texten.

"Sticky Notes" Läsning med pennan genom att göra kort anteckningar med sticky notes. De kan sedan flyttas och organiseras. Genom att dela med sig med det man antecknat med andra så hittar de delar som de missat. "Graphic Organizers är ett sett att fortsätta detta. en modifierad KWL chart. På detta sett kan man hjälpa dem att hitta kopplingar mellan det stoff de hittat.
"Text-to-text" genom att visa på olika exempel i litteraturen för samma koncept. och sedan det Carol kallar "Text-to-World" där man låter eleverna känna för de olika figurerna genom att skriva ett brev till de karaktärer som de läser om. Forskning visar att barn skriver om barn eftersom de identifierar sig med barn men de kan på detta sett omvandla sina kunskaper de fått till det de känner.

Det är viktigt hur vi skapar arbetet så att
eleverna känner för det de skall lära sig.

En länk till detta fördrags "slides" kommer senare.

Inga kommentarer: