torsdag 29 mars 2012

I read the news today oh, boy...

På Facebook idag ser jag att Tove Andersson skriver
I ett examensarbete från Högskolan i Väst, som kom bara för några veckor sedan, har man gjort intressanta iakttagelser. De barn som nu går i klass två har fått använda datorer sedan första klass och resultaten är slående. När de får skriva på en dator ökar deras textmängder väsentligt, framförallt pojkarnas. Men också andelen adjektiv ökar tydligt vilket är ett tecken ett mer utforskande och beskrivande språk. Med datorn som hjälpmedel vågar barnen experimentera mer med språket. Det är spännande resultat som fler kommuner borde ta efter och inspireras av.
Hon hänvisar till en artikel i GP där Anna-Karin Hatt i en debatt artikel argumenterar om att...


www.gp.se
Sverige är ett av världens mest avancerade IT-länder. Men det gäller inte IT-användningen i skolan. Visserligen har elever hygglig tillgång på datorer


Läs och fortsätt debatten!

Inga kommentarer: