fredag 15 januari 2016

There's something broken in my heart

Den nationella it-strategin för skolan är ännu inte färdigformulerad. Men en sak är säker – de kommuner som är på efterkälken får helt enkelt lov att komma ifatt. Och något statligt stöd kan de knappast räkna med, skriver Computer Sweden i dagens inlägg med rubriken "Kommunerna tvingas sluta ducka om it i skolan – krav från staten på satsningar"
Det spretar ju en hel del närt det gäller dels datortätheten men framför allt när det gäller användandet av digitala hjälpmedel. Alltför många skolor använder datorerna som skrivmaskiner när de skall användas till allt annat tänker jag. Men det är bra att man nu sätter fokus på att digitala hjälpmedel och läromedel skall används i skolan .Själv anser jag att det står klot och tydligt i Lgr!! att det är så och ett att det gäller alla ämnen. Men genom mina resor kors och tvärs över Sverige vet jag att det spretar rejält.
Nu är det alltså dags för de som inte startat eller som varit långsame i uppstarten att arbeta ikapp.
För arbetet framåt är det avgörande att få med sig skolledarna, de måste ha en it-strategisk kompetens. Och det gäller inte bara rektorerna utan utan också utbildningsförvaltningar och lokalpolitiker i nämnderna anser Peter Karlberg. 
– Det kräver viss strategisk kompetens och även upphandlingskompetens ute hos huvudmännen.
Det är oftast här man brister. Vi räknar aldrig med kostnader för redan betald personal och då blir det intern lösningar i stället för konsulter som kan sin sak. I det långa loppet blir det nog billigare om vi får bra lösningar som fungerar för de är alltid de billigaste om man räknar hela kostnaden.
En missad skoldag för att något inte fungera vad kostar det?!?

Tänk Om 
Tänk Rätt 
Tänk Nytt

OM något är sönder så står alltid Bicycle Repair Man beredd för att hjälpa tillRubriken kommer från John Hiatt's Something Broken

Inga kommentarer: