fredag 9 mars 2012

It was ... years ago

Denna film fick mig att tänka tillbaka. Mats Östling och jag började med Internet och datorer ungefär samtidigt. Det är en rätt lång resa vi gjort sedan dess och jag minns faktiskt dessa Internet-CD...

Inga kommentarer: