torsdag 22 mars 2012

Are You In?

ThreeRing är en ny applikation som hjälper lärare att håll koll på deras elevers framsteg i undervisningen. Den är framtagen för den amerikanska marknaden men skulle likaväl kunna fungera i Sverige.
Den består av en app till iPhone eller Android och ett konto i molnet som håller reda på dina inmatningar och bilder. Just det. Den ger dig möjlighet att spara och värdera även analogt material med hjälp av kameran på din telefon. Du kan sedan kategorisera bilden med elevens namn, klass ämne samt ytterligare metadata om du vill. Du kan sedan följa elevens framsteg även på de analoga saker som de tar hem.
Programmet har tagits fram efter det att behovet visats under Startup Weekend EDU i Washington förra våren. När kommer detta till Sverige månne...

Inga kommentarer: