torsdag 15 januari 2009

Up to date! Not out of date!


Så avslutade Becta Stephen Crowne, Chief Executive sin keynote igår. Under rubriken - Next generation Learning: Leading a Strategy for Sucess talade han om den nya satsningen som man gör i engelska skolan för att möta behoven för den nya generationen lärare.
Han började med att säga att informationstekniken ger ett bättre resultat för barnens inlärning. Det kan de visa i sina undersökning. 68% av primary och 72% av secondary schools rektorerna tror att IT kan ge eleverna bättre resultat. Genom ett bra ledarskap från staten kan man stödja skolorna uppåt mot bättre resultat och därmed ge dem större självförtroende, self a steam.
Mycket är gjort för att implentera IT i skolan men det är för ojämt. "Nearly is not enough. Den nya generationen elever, learners, vill lära med IT. Det är en av våra utmaningar sa Crowne.
En annan är att engagera föräldrarna i läroprocessen. Det är nyckeln till framgång. Dessutom måste skolan få med sig Företagen och få dem involverade till mycket högre grad än idag. Exakt hur förstod inte jag men med en skolminister som i fjor sa till företagen att skänka sin gamla datorer när de uppgraderar efter 1-2 år menas nog att de skall ställa upp och sponsra.
Ännu en utmaning och en förutsättning för att få med ALLA föräldrar är att alla hem har inte tillgång till en stabil och bra Internet uppkoppling hemma så nu går staten in och erbjuder tre (3!) års fri Internet access till de hem som så önskar. Detta initiativ kommer hela väg upp från premiärminsitern Gordon Brown som startat "Teknik för alla".
Det du Jan Björklund! Där har ni något att bita i!!

Inga kommentarer: