måndag 12 januari 2009

Stor satsning på Läsa-Skriva-Räkna!


Läsa-skriva-räkna satsningen från regeringen uppgår till 900 miljoner under tre år. Satsningen ska vara en hjälp för skolor för att ge alla elever ett individanpassat stöd samt möjlighet att utvecklas maximalt.

Stor andel till läromedel…
I ansökningarna har skolhuvudmännen angett att de tänker använda 34 % av bidraget till läromedel, Den typ av läromedel man vill använda bidraget till är tekniska- kompensatoriska hjälpmedel som fungerar som stöd för de elever som har störst svårigheter. Ett par exempel på hjälpmedel är Språkteknologiska hjälpmedel som T.ex. talsynteser samt kompensatoriska program som underlättar när barnen ska lära sig läsa, skriva och räkna.

Skolverket bidrar med pengar och vi behöver bara söka. Elevdata som tipsade mig hjälper gärna till så klart, de vill ju sälja sina program.
Själv är jag lite skeptisk till detta om man inte samtidigt kräver satsning på webblösningar och OS-oberoende lösningar så att alla kan använda sig av detta även hemma. Det är inte bara Windows hemma och i skolan numera och vissa operativsystem (Mac OSX) har inbyggd talsyntes...

Inga kommentarer: