fredag 9 januari 2009

En blog att följa! - Cecilia Omvärld

Med stöd av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond kan rektorsakedemin anställa Cecilia att sköta omvärldsbevkningen till oss som vill följa hennes blog. Jag vet att Fredrik Svensson redan har pushat hennes blogg och att de flesta av er som läser min antagligen läser hans men i alla fall. Det är nämligen en blogg värd att läsas. Redan har Cecilia gett en massa nyttig tips.

Så börja läs nu Cecilas Omvärld