onsdag 22 oktober 2008

Mobil teknik i skolan Fusk eller bara...

Så stog det i ämnes raden i ett mail jag precis fick. Från KK-stiftelsen.
Det var inte så illa som det lät utan dels handlade detta infomrationsbrev om Let´s Go Learning där
- Eleverna ska utforska, tänka och resonera på sätt som liknar det vetenskapliga arbetssättet, förklarar Marcelo Milrad. Därför är det viktigt att de får undersöka, beskriva och analysera olika fenomen ute i naturen. Vi förser eleverna med olika tekniska hjälpmedel och verktyg som stödjer sådana processer, säger Marcelo Milrad, docent i datavetenskap och en del av forskningsgruppen CeLeKT vid Växjö universitet.
Dels handlade det om att Stig Roland Rask, som för övrigt kommer att delta i en debatt tillsammans med bla Elsa Dunkers på Skolforum, skriver om att "Fusk! Eller bara ett nytt sätt att skriva"
Vi lever i en tid som kräver ett nytt lärande. I detta nya lärande är IT en central ingrediens. Men för att den nya teknikens potential ska kunna tillvaratas måste man ha strategier för att hantera de problem som dyker upp i teknikens kölvatten

Mer om detta kan man läsa i en avhanling som Lars-Erik Nilsson disputerat med ”But Can’t You See They are Lying, Student Moral Positions and Ethical Practices in the Wake of Tehnological Change”. Om detta kan man lära sig mer om den 19 november och anmäla sig här

Inga kommentarer: