onsdag 9 september 2009

Självbedrägelsernas tio-i-topp inom skolan!

Efter ett intressant tips från Mats Lindholm läste jag Självbedrägelsernas tio-i-topp inom tidningsbranschen av Joakim Jardenberg som i sin tur översatt en lista gjord av Judy_Sims på sin blogg Simsblog ”Top 10 Lies Newspaper Execs are Telling Themselves”.
Här listar men de tio största lögnerna som tidningar försöker intala sig för tro att de har kontroll över läget, vilket de givetvis inte har eftersom bloggarna har förskjutit maktbalansen.
Mats kom med en intressant vinkling på ämnet genom att överföra det till skolan.

"Det är vi i skolan som står för kunskapen" är en lögn menar Mats
Detta koncept skulle utan problem kunna överföras till skolan och precis som du säger. Vi tror att det är vi som står för kunskapen! Dream On! när varje elev har tillgång till alla världens kunskap i mobilen eller datorn så måste vi anpassa vår undervisningen på detta. Ut med Jeopardy och in med Kanskap. Ja kanskap inte kunskap. Skillnaden är att kanskap är något jag kan använda!

"Vi vet vad ni skall kunna!" är nästa lögn. Historien visar gång på gång att det svåraste som finns är att skåda i framtiden. ändå påstår skolan på fullt allvar att vi vet vad ni skall kunna om 20 år när ni är klara. Dream On. Jag gick i skolan innan mobilen den fanns inte men många av oss som gick i skolan på 70-80-talet är de som har utvecklat en helt ny bransch.

Så till utmaningen. Hjälp till att fyll på listan genom att lämna en kommentar eller två ;)

2 kommentarer:

Prylgubben sa...

Förslag tre;
Vi har funnits i över 150 år så vi kommer att finnas lika länge till.

Verkligen?
När det finns podcaster med världens ledande pedagoger att ladda ner gratis och alltmer litteratur finns på nätet. Varför skall man då gå till skolan?

Sune Nordström sa...

Vilken utmanande uppgift! Kanske "Skolan är till för att alla skall få lära sig" ? Det har den aldrig varit, historiskt sett så kom de första obligatoriska skolorna till när barnarbetet i gruvorna förbjöds i England och det behövdes en plats att utöva tukt och tillsyn av barnen. Den traditionella uppgiften att sortera fram de "studiebegåvade" finns ju fortfarande kvar. Om vi på allvar menar att Sverige behöver allas kompetens så skulle vi inte möta barn som är födda i december på samma vis som de som är födda i januari. Skillnaden är ju milvis, speciellt om januaribarnet är en flicka och decemberbarnet en pojke. Vi behöver en nytt sätt att organisera mötet mellan elev och lärare så att lärande sker för alla. Det är ett väldigt slöseri med potiensial som nu sker om vi på allvar menar att kompetens är vår viktigaste resurs i dagens tjänstesamhälle. Vi är kvar i industrisamhällets organisation och värderingar och behöver ändra det så att vi alla lärare slipper denna hopplösa uppgift. "Den goda skolan" är också något som snuddar vi detta. Jag undrar hur många som tänker "vilka elever har jag förstört för dag, för livet"? Allt beroende på hur vårt möte är organiserat.
Vad tror du om "Bara alla får datorer och lär sig använda alla program och bloggar så får vi en ny och bättre skola!" Den stupar också på hur vi organiserar skolan kollektivt av ekonomiska skäl och inte utifrån problembaserat grupparbete utifrån elevernas intresse.