måndag 7 september 2009

IT i skolan hetare än någonsin?!?

by angela7dreams Flickr

Räknar till inte mindre än 4 artiklar i media idag som handlar om IT i skolan och en som sablar Jan Björklunds skolpolitik i övrigt längs fotknölarna. Idag känns det gott att leva.
Först vill jag efter tips från Stefan Paulsson på Twitter ta upp Modernare skola - IT, datorer och lärare måste gå hand i hand i dagens skola, skriver riksdagsledamoten Margareta Pålsson (M) i Helsingsborgds Dagblad. Där Pålsson agiterar för mer IT i skolan och i förlängningen en egen dator till alla elever, sk 1-1. Pålsson menar att
Det verktyg som från början mest berörde IT-teknikern, ingenjören och börsmäklare är nu vardagsmat även för vårdbiträdet, vaktmästaren och chauffören. Alla måste de i sin yrkesroll behärska datorer och Internet. Därför är det mycket viktigt att våra svenska elever redan från början får god kunskap om denna teknologi.
Pålsson tar även upp att datorer är ett jätte bra verktyg för individualisering för elever med särskilda behov. Hon använder detta begrepp på samma sätt som jag vill för det gäller både de som har det svårt men även för de som är begåvade utöver det vanliga. Bl.a. tar hon upp läs- och skrivinlärning med hjälp av dator.

I en annan artikel menar Johan Lundin att en dator till varje student förändrar undervsiningen i sin artikel i SULF - Bärbara datorer förändrar undervisningssituationen
Snart har varje student en egen bärbar dator och kan ständigt vara uppkopplad med tillgång till all information på nätet. – Universiteten måste förhålla sig till studenternas digitalisering som en resurs. Man måste ta ställning till de pedagogiska utmaningarna och möjligheterna i detta, hävdar Johan Lundin, informatikforskare vid Göteborgs universitet.
I MacWorld läser jag dessutom att delstaten Maine i USA som bl.a. gjort sig känd för att ge varje elev i deras form av grundskolan var sin dator nu utökar sin satsning till att gälla även studenter på deras universitet. Totalt 67 000 MacBook kommer att delas ut och betalas av delstaten.

I Malmö satsar Pauli gymnasium i Malmö på lustfyllt IT-lärande för att elever och vuxenstuderande ska nå ännu bättre resultat.
Alla lärare får en bärbar dator med programvara anpassad för att enkelt skapa nya former för elevernas lärande. Skolans klassrum utrustas med teknik som är anpassad för att möta de nya arbetssätten. Samtidigt görs en storsatsning för att öka lärarnas IT-kompetens. Dvs lärarna skall genomgå PIM

Som en avslutande knorr läser jag i Aftonbladet att Eva-Lotta Hultén går till frontalangrepp på Flumskola á la Jan Björklund. Där hon med fog menar att det som Björklund hela tiden orerat om, ordning och reda och mätbara bara orsakar till fel inlärning eller som hon skriver:
Om man vill göra något så komplext som skolans uppgift tydlig försvinner nämligen lätt det mesta utöver just mätbar faktainlärning. Men kunskap är något annat och mycket mer än att kunna rabbla fakta. Kunskap är att kunna skapa mening av fakta. Kunskap är det som vi förstått och tagit till oss och kan använda och fixeringen vid mätbarhet riskerar att leda oss fel.
Så nu undrar jag när våra politiker och
förvalningschefer i Sverige skall vakna?

I Lund görs i er för sig vissa försök på Gymnasieskolorna men inget inom Grundskolan. Jag frågar mig varför? För inte skall det vara IT-avdelningen som skall styra vårt pedagogiska arbete, eller? Det är väl IT-avdelningen som skall stödja oss i det pedagogiska utvecklingsarbetet som vi vill göra. Vi vill och kan visa på att det rymmer inom de ramar som fanns men då ändras plötsligt ramarna så det int elängre är möjligt. Är detta rätt?

1 kommentar:

Maskinen StefanFrom sa...

Det är alltför vanligt att IT-avdelningen sätter käppar i hjulet för utvecklingen. Självklart borde pedagogerna få prova nya sätt och uppmuntras av de som kan implementera tekniken åt de elevhjälpande.. Men fortfarande är pedagogernas IKT-nivå alltför låg (i deras eget huvud oftast tyvärr) för att nya grepp skall kunna prövas, misslyckas och förändras till fungerande modeller.
Tycker inte att PIM var mer än en liten eventuell inspiration för att säkerställa att lärarna prövat en del programvara. Ledningen borde lägga ett fortsatt krav på PIMmarna som ex att producera och använda något ytterligare utöver PIMuppgiften i sin undervisning. Men PIM är mer än noll. Och mer än noll är bra..