torsdag 3 september 2009

Det duggar tätt med rapporter om IKT i skolan just nu!

by beta karel, Flickr

Från Skolverket kommer...
Utvecklingsbehov avseende IT-användningen inom skolan
Redovisning av uppdraget att bedöma verksamheters och huvudmäns utvecklingsbehov avseende IT-användningen inom förskola, skola och vuxenutbildning samt ge förslag på insatser

Sammanfattning 2:
Skolverkets redovisning av den del av regeringsuppdrag U2008/8081/S som avser att Skolverket ska:
 • bedöma verksamheters och huvudmäns utvecklingsbehov avseende IT-användningen inom förskola, skola och vuxenutbildning
 • föreslå eventuella insatser
 • belysa lärares användning av IT som ett pedagogiskt verktyg för att utveckla undervisningen
I rapporten under åtgärder kan man läsa

Skolverket avser att:
 • tydliggöra begreppet digital kompetens för skolväsendet, bl.a. med utgångspunkt i EU:s
 • definition av begreppet, inför kommande reformarbete med skolans styrdokument
 • integrera digital kompetens i styrdokumenten
 • initiera ytterligare utvärderingar och uppföljningar kring IT och lärande
och under kompetensutveckling och kunskapsspridning står det

Skolverket avser att:
 • formulera en strategi för kompetensutveckling av skolans personal inom IT-området
 • utifrån strategin vidareutveckla och tillhandahålla kompetensutvecklingsresursen PIM
 • utifrån strategin utveckla och tillhandahålla kompetensutvecklingsresurser inom källkri-
 • tik och säker användning samt frågor som rör lag och rätt i samband med IT-
 • användning
 • verka för ökad forskningsanknytning i IT-arbetet genom forskningsbevakning samt
 • spridning av forskningsresultat och lärande exempel

Ladda ner och läs den här. Agera sedan och aggitera för IKT i skolan till Politiker, Skolchefer, Förvaltningschefer, Rektorer, Pedagoger, Föräldrar!
och
Politiker, Skolchefer, Förvaltningschefer, Rektorer, Pedagoger, Föräldrar!
Nu är det minsann dags att börja agera!

Uppdatering! Joachim skriver även om detta på Skolväskansblogg!

Inga kommentarer: