fredag 11 september 2009

Jag trivs bäst i öppna landskap!

Citatet är ju inte helt okänt.... men jag syftar på öppnen standard
Läser i PC för alla (jo läser den också ;) om, en liten nyhet helt kort bara några rader men något som kan betyda stort, att
Tio företag tillsammans med flera teknikleverantörer meddelade igår att de gemensamt kommer att stödja standarden Openid. Openid gör det möjligt för användare att använda samma inloggningsuppgifter på olika internettjänster.

De företag som kommer att börja testa tekniken är Yahoo, PayPal, Google, Equifax, AOL, VeriSign, Acxiom, Citi, Privo och Wave Systems. Dessutom har amerikanska myndigheter uppgett att de kommer att stödja tekniken. Först ut är Obamas webbplats Change.gov.

Genom att använda Openid kommer det bli möjligt för amerikanska medborgare att identifiera sig själva när de kommunicerar med olika amerikanska myndigheter.
Om ni nu tar en titt i senaste Datorn i Utbildningen så på sidan 34 skriver Jonas Rydberg, Unikum, om sina kommentarer kring Skolverkets rapport med bedömning av utvecklingsarbetet.
Där skriver Jonas bl.a. under måsten att "Huvudnycklen (SSO)-lösningar - baserade på öppen standard - så vi inte drunknar i lösenord"...

Utifrån detta är det en stor nyhet att så många och stora aktörer på den amerikanska marknaden går samman kring en öppen standard för identifiering Hallå svenska regeringen och myndigheter vad gör ni för att arbeta mot öppenstandard för identifiering Bank-Id finns men kostar massor för kommuner att använda vilket ju är vansinne. Vi behöver en snabbt en standard, billig sådan, för hur vi skall kunna identifiera våra föräldrar vid elevbedömning (hellre beröm), skriftliga omdömen, IUP och betyg som är enkelt att administrera BankId kan på ett enkelt sätt identifiera en person med personnummer som i sin tur kan kopplas till LMS, elevdokumentation mm utan att kommunen måste lägga ner tid och pengar på att skapa och distrubera en sådan lösning men det kräver att stadsmakten går in och visar vägen.

Ropen skall öppen källkod till alla
i alla fall identifiering till alla!

Inga kommentarer: