måndag 16 mars 2009

Skolverket har fått i uppdrag att främja utvecklingen och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT).

foto: Jonas Hällebrand
Då har den äntligen kommit!
Seija Eriksson meddelar i dag i ett mort mail att uppdraget till Skolverket vad gäller IKT äntligen kommit. OBS de använder denna term inte IT utan Informations och Kommunikations Teknik. Skoj!
Uppdraget är två delat.
  1. Den första delen är ett fortlöpande uppdrag att främja utvecklingen och användning av informations- och kommunikationsteknik i skolan där man utgå från målgruppers olika behov och förutsättningar.
  2. Den andra delen är att ta fram en bedömning av utvecklingsbehov som ska levereras till departementet senast 1 september 2009.
Återstår att se vad detta inebär men jag tolkar det som om PIM lever kvar och kan utvecklas vilket behövs. Materailet är jätte bra men behöver moderniseras. Multimediabyrån bör väl ocskå kunna finnas kvar som jag ser det. Den andra delen med vad som behöver utvecklas verkar jätte spännande...

2 kommentarer:

Anonym sa...

Äntligen händer det något - vi får hoppas att det snart syns ute i skolorna. VAd jag förstår så är skillnaden STOOOOOOOOOOOOR mellan olika skolor och kommuner.

Anonym sa...

Spännande. Jag är litet skeptisk eftersom man har arbetat med utredande av behoven av IT eller IKT i skolan sedan 1997 och fortfarande inte kommit fram till en strategi för IT/IKT i skolan.

Jag har själv deltagit i några sammanhang och det är mycket snack och litet låda. PIM och Multimedia Byrån är bra exempel, men i sig ger det väldigt litet med siter på nätet. Vad som behövs är politiska beslut och direktiv.

Lägg till mål i läroplanen för IKT i skolan. Eleverna SKALL ha kompetens i IKT och kunna använda det för att både stärka sin förståelse för informationssamhället och dess nätverksstruktur. De ska kunna vara aktiva och verka i nätverken. Gustav är ett bra exempel. Jag kom i kontakt med honom för flera år sedan...han var då 13 eller 14 år...nyfiken och redan då kunnig. Han har genom verkan i nätverk skaffat massor av kunskap om IKT och skapat social status.
http://artoo.se/