lördag 28 mars 2009

Sverige i topp! Men för hur länge?

I förrgår släppte World Economic Forum årets upplaga av Global Information Technology Report. För åttonde året i rad beskriver och analyserar man hur ekonomi och samhällsliv utvecklas och förändras av den snabba IT-utvecklingen.
Även denna gång toppar Danmark tät följd av Sverige. Dett askriver Stefan Pålsson om i KK-stiftelsebloggen Framtidens lärande
För två år sedan betonade rapporten hur IT-utvecklingen är på god väg att förändra utbildningssystemet och undervisningen i grunden. Men utgången är inte given, utan kan ta många vägar. Och alla är inte positiva. Året innan lyfte rapporten fram betydelsen av att alla i ett land ges möjlighet att utveckla de digitala kunskaper och färdigheter som samhällsutvecklingen kräver.

Här spelar skolan och resten av utbildningssystemet en viktigt roll! Men för att detta verkligen ska fungera, är det nödvändigt att det finns en politisk vilja och ett intresse av att fatta de beslut och ta de initiativ som krävs. Hittills är det de nordiska länderna som har lyckats bäst med detta.
Nu är det väl bara att hoppas att nuvande regering vågar och förstår att de måste fortsätta framåt och inte bakåt...


Inga kommentarer: