måndag 23 mars 2009

Mobile Learning Environment!


Mats Larsnäs i Kungsbacka har varit i kontakt med mig vid flera tillfällenom hur man kan naänvda mobiler i undervisningen. De har kört ett intressant projekt om detta under en tid och nu finns deras erfarneheter att läsa i form av en slutrapport och en film på projektets hemsida. Mobile Learning Invironment som dessutom är riktigt snygg. Ta en titt!

Inga kommentarer: