fredag 22 augusti 2008

Så förblir vi ledande IT-nation

Så står det i dagens Computer Sweden.
Eliza Roszkowska Öberg riksdagsledamot
, skriver om hennes syn på svensk skola och ICT som hon skriver. Hon skriver bl.a.
Tusentals kompetenta ingenjörer examineras varje år i Indien och Kina. Kan Sverige konkurrera på världsarenan när det gäller it-kompetens, innovation, forskning och utveckling?
Vad bör regeringen göra? Hur kan Sverige behålla positionen som ledande it-nation? En förutsättning är barn plus dator.
Redan använder många barn och de flesta tonåringar ICT dagligen. Jag använder begreppet ICT, Information and communication technology, eftersom det inte längre handlar bara om datorburken. Internet och mobiltelefoner, kommunikationen, har blivit kärnan för användning av modern teknik.

Intressant läsning. Undertecknat har lagt in en kommentar till Eliza. Hoppas att hon läser lär och tar upp! Så att fokusen når det som är viktigt och inte som den är nu.... inget viktigt.
Jag skriver
Tack Eliza för att någon uppmärksammar detta och tack för att du använder ICT eller IKT som det nog heter på svenska. I den svenska debatten blir det för mycket fokus på tekniken.
Det är precis som du säger att vi är på väg att bli som strutsen som gömmer huvudet i sand och inte ser att vi håller bli framsprugna. Ann-Marie Körling, Fredrik Svensson, undertecknad och många fler ber nämligen ett svenskt mål för skolan som innehåller IKT och satsningar på hårdvara men framför allt mjukvara och personer som kan driva. Jag tror inte på att göra IKT till ett skolämne. Det är en viktig sak men skall vara en del av all undervisning som du mycket riktigt påpekar.
England har visioner och politeiker som statsar och förstår at IKT är framtiden och att om vi inte följer de ungas väg kommer vi att bli i från sprugna. Idag förs debatten på en för låg nivå. "Förbjud mobiltelefoner i skolan!" "Filtrera bort det "farliga"!" är rubrik man läser istället för att ta tillvara dessa fantastiska resurser som mobilerna och Internet är.Ge eleverna hjälp och kunskaper och guida dem fram till guldklimparna!
Barn+Dator+IKT-pedagog=ledande it-nation skulle jag vilja att vi skriver istället och att ni i riksdagen samlas om en framtid vision om skolan som gör sverige ledande inom IKT för då kan vi se fram emot en ljusframtid.

2 kommentarer:

Anders Erenius sa...

Bra Jonas!
Du är helt rätt på det! I CS har debatten tidigare handlat om tokerier som att ta bort trä och textilslöjd och ersätta det med IT. Ja tjena. De ämnena där eleverna jobbar som man gör i verkligheten. Process, utvärdering och utveckling. IT måste som du skriver in i alla ämnen. Björklunds ideer som tyvärr oftast kommer från LR är inte vägen framåt. Jag pratade kalendrar med mina elever nu i dagarna. Jag frågade varför de inte använde mobilernas kalender den har de ju alltid med sig. De svarade att man fick ju inte använda mobilerna i klassrummet "för då blir ju lärarna asförbannade". Ja tjena! Vilket århundrade bifinner sig mina kollegor i egentligen? Att de sov första dagen på terminen när jag pratade om hur vi som lärare kan utnyttja tekniken istället för att förbjuda är helt klart. Man blir betryckt.

Unknown sa...

Ja man kan verkligen undra ibland Anders!