torsdag 28 augusti 2008

Vad händer när alla elever har egen laptop?

Mark Warschauer, professor i lärande vid University of California, Irvine, har länge intresserat sig för hur IT-utvecklingen i samhället påverkar skolan. Förra sommaren gav han ut boken Laptops and Literacy: Learning in the Wireless Classroom.
skriver Stefan Pålsson IT för pedagoger.

Mark Warschauer som studerat de stor amerikanske satsningarna på en lapptopp per elev (One 2one) menar att det finns mycket lära från dessa satsningar.
I sin bok beskriver ha hur elevernas lärande kan utvecklas med modern teknik. Intressant eftersom Falkenbergsprojektet med en dator per elev också fokuserar på samma sak, som Fredrik tar upp i sin blog.

Undertecknad skall få komma dit och höra IRL om deras reflktioner och tankar kringprojektet snart, den 4:e september närmare bestämt. Återkommer igen om det då.

Warschauer menar vidare att det är viktigt att engagera föräldrarna och förklar varför dessa satsningar behövs och med stor öppenhet visa hur man arbetar.
De nya tillgångarna ställer dock helt nya krav på lärarna som behöver kompetensutveckling och stöd för att våga gå vidare. Även detta känns igen i min egen vardag och något som jag slagits för i kommunen länge...

Undersökningen visar även att eleverna får lättar att del av analysera och bearbeta information. Eleverna skriver dessutom fler och längre texter när de får tillgång till IT. Men de nya kanskaperna (kunskaper och färdigheter) som eleverna tar till sig kan inte mätas på traditionellt sätt utan kräver nya vägar till utvärdering och bedömning. Dvs att den nya tekniken driver även det pedagogiska arbetet framåt! Warschauer menar att det kan krävas en prestationbaserad bedömning. Den nya tekniken där eleverna tar in den mesta fakta utanför skolan verkar dock inte som många trott ta död på skolan som läroanstalt, tvärtom krävs skolan för att eleverna skall kunna lära koppla samman det de lärt sig.

Pålsson skriver även att
Under det senaste året har Warschauer och hans kolleger tittat närmare på hur ett community center i ett låginkomstområde kan ge ungdomar hjälp och stöd i sitt lärande. De preliminära slutsatserna är att mentorskap och personlig vägledning kan underlätta det informella lärandet och koppla samman det med det formella. Istället för att överbrygga den digitala klyftan genom hårdvara, gäller det att integrera tekniken i det dagliga livet - både i skolan och på fritiden.
Intressant läsning som vanligt från Stefan och skoj att vi kanske kan lägga Fjärila-projektet bakom oss och kostatera att det antagligen var för tidigt...

Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: