fredag 15 augusti 2008

Lärare ska aldrig acceptera dålig teknik

Jag läser i IT för pedagoger...
I avhandlingen visar jag på vikten av att skapa en utbildningsinfrastruktur snarare än en lärplattform, eftersom den förra ökar flexibiliteten och gör det möjligt för olika applikationer och produkter att samverka med varandra.
- Det inneboende problemet med färdiga lärplattformar är att läraren använder dem för att planera sin undervisning, men den undervisning som planeras där begränsas eftersom arbetet sker på tillverkarens villkor snarare än lärarens. Tillverkaren kan nämligen inte förutsäga den pedagogiska processen fullt ut, det går inte att på förhand bestämma en undervisningssituation in i minsta detalj, och då faller strukturen som de här systemen vilar på.

En intressant och bra infallsvinkel tycker jag.
Läs hela artikeln...

Inga kommentarer: