onsdag 23 mars 2011

What do you want...

sjöng Culture Club för en herrans massa år sedan. Fick den frågan idag från @folkpartiet i #merkateder diskussionen när jag efterfrågade en tydlig vision för svensk skola.
Ni ser mitt svar längst ner på bilden här bredvid, klicka på den för att se den större, och de tweet som detta gav upphov till.
"Sverige skall bli ledande inom EU's åtta nyckel-kompetenser för livslångt lärande"
Diskussionens vågor har inte mattats av och tur är väl det.
Vill ni förkovra er inom framtidskompetenser kan ni även titta på Rektorsakademiens sida om Framtidskompetenser men även artikeln i CS om Patrik Hernwall som även Anders Erenius skriver om idag.
Eller så följer ni #merkateder och ger er in i diksussionen

Uppdatering 20110324: Johan Groth skrev om detta under Dag 11 med #merkateder och tycker liksom jag att skolministerns vision att uppfylla skollagen inte är någon vision. Fortsätt debatten kanske kan revolutionens vingslag sprida sig till regeringen ;)

Inga kommentarer: