fredag 11 mars 2011

Point it out, point it out to me

Förra veckan var det dags för Apple's Education Summit i Singapore. Jag var tyvärr inte där men har tagit del av en del som togs upp via bla Andrew MacCarthys blog eLearning and economics. The summit hölls på Singapore School of the Arts on Orchard Road en fantastik byggnad och skola enligt Fredrik Svensson som också var där.
Det som Andrew framför allt tar upp är en vad han kallar "breakout workshop on iPads in the classroom". Under denna visade de tre presentatörerna verkliga case från flera olika skolor i världen som provar iPad i undervisningen. Andrew tycker som jag att det är bland de yngre barnen den stora fördelen med iPad framträder. Det är trots allt fortfarande en konsument produkt. Datorn slår fortfarande iPaden som producent produkt men detta kommer nog att förändras allteftersom det skapas fler appar för undevisning. Och då framför allt för att producera där enligt mig nyckeln ligger för att nå målen som vi satt i läroplanen. Tiden då eleverna passivt tog emot är sedan länge passé eller i alla fall borde vara.
En nyckel för att använda iPad i skolan är enligt min och Andrews mening möjligheten att konfigurera iPadarna och distribuera appar till eleverna. För detta vore det bra om Apple kunde skapa en education app store. Där skolor kan köpa licenser för program och få dem på sin iPads.
Andrew avslutar med några resurser för att förkovra sig som han lånade från workshopen. Precis som Andrew tror jag att det kommer att hända massor inom detta område i en snar framtid.

Apple Education – Learning with the iPad

State of Victoria – iPad Trial

Resources to support the Victorian iPad Trial

iPads in Education – UK

Anderw lyssnade också på Simon Sinek som talade om vikten av att organisationer måste definera varför de skall finnas till även om kopplingarna till skolan var helt klara. Föredraget var rätt likt det som Simon höll på TEDx 2009 och som visas i filmen nedan.
Trevlig helg!Inga kommentarer: