måndag 21 mars 2011

There are three things I need you to know

Sir Ken Robinson är tillbaka med ännu ett stort tal om framtiden för utbildning.
Han pekar på tre saker som vi måste få med. Dessa är teknologi, kulturer och resurser. Detta tar han upp ca 23.30 min in i filmen.
Filmen är knapp 30 minuter lång och värd varenda sekund!Rubriken kommer från Breathe - U2

Inga kommentarer: