måndag 24 maj 2010

Through these fields of destruction...

Genom ett minerat område skriver Henrik Wideus och det skaldar ju Mark Knopfler om i Brothers In Arms från vilket rubriken är tagen.
Det handlar om en intressant film nedan om framtidens sätt att undervisa och som Henrik Wideus skriver i sitt blogginlägg om detta är det en upptäckt som Dan Meyer delar med sig. Att skapa uppgifter som lär ut begrepp och färdigheter som våra elever skall tillgodogöra sig enligt läroplanen är inte lätt. Dessa måste formuleras så att eleverna får en förståelse för hur man löser uppgifter inte som idag där  framför allt våra matematiska läroböcker är för hjälpsamma och gör uppgifterna för enkla. Det räcker att kunna koda om texten för att lösa uppgiften. Verkligheten är inte så enkel. Där finns inte alla de fakta som vi behöver för att lösa uppgiften utan då måste vi förstå hur vi gör för att lösa uppgiften först och sedan finna de fakta som hjälper oss. Vi i skolan måste lära upp våra elever hur de skall ta sig an uppgifter och lösa dem.Filmen ger oss en tankeställare, i alla fall mig. Om hur viktigt det är att lämna dagens läroböcker som inte är i samklang med det vi idag vet om inlärning. Läs Henriks inlägg och gå med i rörelsen framåt!
Tala matematik!