tisdag 25 maj 2010

Open up your mind and let me step inside

Så startar Queens sång Play The Game, här kan du lyssna på den via Spotify och den låten passar bra in på följande föredrag av Jane MacGonigals tal inför TED den 17 mars 2010. Hennes tes är att vi kan rädda världen om vi bara spelar tillräckligt mycket. Hennes tes är väl underbyggd. Se filmen och sedan Play The Game!