måndag 3 maj 2010

PLE för en kreativ inlärning!?!

CC darkmatter BY NC SH
Knappt har man vant sig vid att tala om LMS, Learning Mangemant System, så kommer nästa begrepp. PLE, Personal Learning Enviroment. Krister Widell skriver om detta på ett mycket förtjänst fullt sett på Metamatrix blogg den 26 april. Krister skriv där bl.a.
En PLE (Personal Learning Environment) är en plattform, en funktion, en tjänst eller ett ramverk som utgår från den lärandes (elev, student, vuxenstuderande, kompetensutvecklande anställd) behov och kontroll över det egna lärandet.
./..
Många forskare, pedagoger och organisationer som 21st Century Skills verkar vara överens om att i framtiden kommer, och bör lärandet ske mer flexibelt, vara mer orienterat mot individen och ske i nya former som till exempel med sociala medier/nätverk som kanske bryter upp de traditionella skolformerna.
Där sitter nyckeln enligt min mening för det är just det som är så viktigt för skolan i framtiden. Att hjälpa eleverna ta kontrollen över sitt lärande och verkligen få dem att förstå att det är de som ansvarar för sin inlärning inte vi pedagoger. Vi kan blott hjälpa dem finna en väg. undertecknat har även lagt till en kommentar till Kristers inlägg i bloggen men även de andra kommentarerna som ni gärna får läsa och kommentera själva...