torsdag 25 februari 2010

Ny IKT-strategi i Lund! En dator till alla!?


Då har den då äntligen kommit. Ny IKT-strategi för Lunds kommun. Antagen av Förvaltningscheferna inte politikerna men politikerna är tydligen med, lite i alla fall.
Som jag meddelade redan den 1 december efter remissen innebär det att Lunds kommun inom två! år skall förse alla elever from år 7 med en egen dator och de andra efter ett tag. Det innebär även att man fokuserar på vidarefortbildningen av pedagoger inte minst. Det står

Medel
• Kompetensutveckling
Under år 2010 kommer majoriteten av Lunds pedagoger att ha avslu­ tat PIM (Praktisk IT­ och Mediekompetens) nivå 3. Det är inte bara viktigt att förvalta kunskaperna och arbeta med dem konkret i varda­ gen, utan också att gå vidare och utforska nya möjligheter. Pedagogerna ska aktivt söka dessa nya vägar. De ska kontinuerligt erbjudas tid för kompetensutvecklande insatser och tydliga planer för dessa ska utarbetas. Liknande planer måste också finnas när det gäller skolledarnas kompetensutveckling.
• Utforskande arbetsmiljöer
Att vara i fronten för IKT och lärande innebär att tid måste avsättas till utforskandet av ny teknologi, nya arbetsformer och deras relation till lärande. I takt med t.ex. mobiltelefonernas utveckling öppnar sig nya möjligheter att använda mobiluppkoppling, gps, sms, mms o.s.v. i undervisningen. Pedagogerna ska ha tillgång till den forskning, tek­ nik och de metoder som finns idag och som kommer att finnas i framtiden.
• Publiceringsmöjligheter
Elever och pedagoger ska beredas en specifik plats för publicering på Internet, där skolorna kan dela med sig av t.ex. pedagogiska filmer och elevarbeten. Syftet är att dela material, utbyta idéer och få inspi­ ration.
• Lärplattformen
Lunds lärplattform ska vara en mötesplats där både elever och perso­ nal på skolorna kommunicerar, informerar och samarbetar. Lärplattformen ska också användas för att publicera pedagogiskt material och för att samla elevarbeten.
• Verktyg för formativ bedömning och IUP
Skolorna ska ha tillgång till ett gemensamt digitalt verktyg i sitt ar­ bete med formativ bedömning och IUP. Verktyget ska möjliggöra kommunikation mellan förälder, elev och pedagog där eleverna har hög delaktighet. En tydlig koppling till kursplaner, mål och kriterier ska finnas så att samtliga parter kan vara aktiva i processen med såväl bedömning som IUP.
• Internet
Internetanvändning ska ses som en naturlig del i undervisningen. För många elever är Internet en resurs de använder dagligen för att kom­ municera och söka information men också för mediekonsumtion och publikation. Skolan ska möta eleverna på denna arena för kommuni­ kation och samarbete.
• Digitala läromedel och resurser
Alla barn/elever vid Lunds skolor ska ha tillgång till ett varierat utbud av digitala verktyg anpassat efter den enskilde elevens behov och förutsättningar. Detta kan omfatta olika programvaror som ordbe­ handling och bildredigering, programvaror för medieproduktion och publicering, interaktiva lärobjekt, multimediaresurser, lärspel och specialpedagogiska hjälpmedel.
Viktigt att inte fokusera på teknik utan på vad som skall nås med hjälp av tekniken. Vi har en lång väg kvar innan alla fina ord är uppfyllda. Dels är det inte definierat om hur eller när de andra eleverna F-6 skall få tillgång till datorer. Dels är det inte heller klart hur detta skall finansieras. Sydsvenskan skriver igår att "Alla elever skall få en egen dator" vilket ju i sig inte är sant men inte heller klart hur dessa 6 miljoner skall fördelas. Skall skolorna först köpa för att sedan få tillbaka 50% eller?!?
Men det är skoj att det finns en vision och det skall bli skoj att få vara en del av denna satsning. Jag skall träffa några representanter för kommunen och diskutera hur fortbildningen av pedagogerna skal kunna utformas som en fortsättning av PIM i Lund. Återkommer.
En annan sak är att det kryllar av Macar på bilderna vilket betyder att vi inte kommer att ansluta dessa elevdatorer till Plattform 2005 eller någon annan plattform. IT-avdelning kommer alltså inte vara enda leverantör av datorer. Det har de inte resurser till eller kunskap. Vem som levererar är inte klart och det kommer att göras en upphandling av detta men att rektorerna skall kunna välja olika typer är klart. Skoj!

s även ANders kommentarer till Sydsvenskan och IKT-strategin

PS tyvärr har mitt Twitter konto hackas i veckan. Det är åtgärdat nu men jag ber alla som fått DM från mig med kryptiska meddelanden om ursäkt. Verkar vara en attack som vill få trafik till några påhittade bloggar antagligen för att tjäna pengar på annonser. Som sagt ursäkta.

3 kommentarer:

Karin sa...

Grattis Lund! En pusselbit som kan bidra till förändringsarbetet.

Camillas kursblogg sa...

Bra visioner -fina ord. Det ska bli mycket spännande att se hur dessa konkretiseras till utveckling och framför allt till lärande.

Magister Jansson sa...

Ser ut som en plan som inte är fast i nutid utan även är öppen för vad framtiden har att erbjuda och som även förstår vikten av tid och kompetens. Stort grattis!