torsdag 4 februari 2010

"Ny" skola med datorspel som modell


Denna video handlar om den nystartade skolan Quest to Learn i New York har datorspel som fundament. Tanken med Quest to Learn är att utgå ifrån datorspelens situerade lärande som bygger på interaktivitet, samarbete, kunskapsdelning, mentorskap och gemensam problemlösning. Spelutvecklare och lärare skapar tillsammans kurser och undervisningsförlopp. Så här kan ett schema se ut.

1 kommentar:

Tomi Stanojkovic sa...

Hej Jonas. Är inte detta koncept avsett för en amerikans sommarskola (summer school)? Det hade varit spännande att testa som temaarbete under en period!