tisdag 24 november 2009

Tyck till om de nya kursplanerna

by JKim1

Nu är kursplaneutkasten (grundskolan) publicerade på Skolverkets webbplats för en tredje remissomgång. Till och med 30/11 går det bra att tycka till. Som vanligt är det ont om tid.
http://www.skolverket.se/sb/d/3052/a/17377

Det är sista remissomgången av det här slaget. I julveckan startar det traditionella remissförfarandet, från och med då och fram tills 1/2 går det bra att skicka in yttranden/remissvar på förslagen till kursplaner.

Vill du hålla dig uppdaterad med Skolverkets arbete att ta fram samlade läroplaner för den obligatoriska grundskolan? Här kan du anmäla dig till nyhetsbrevet
http://www.skolverket.se/sb/d/2628

Vill du hålla dig uppdaterad om arbetet med den nya gymnasieskolan - Gy2011? Här kan du anmäla dig till nyhetsbrevet
http://www.skolverket.se/sb/d/3027

Inga kommentarer: