tisdag 10 november 2009

Digital kompetens föråldrat? - redan innan det införs...

Från Stefan Pålssons Twitterflöde fick jag idag upp ögonen för dels Bloggen för IT och Utbildningen av Jan Hylén där han argumenterar om att han anser att Digital Kompetens redan är föråldrat. Hylén menar att vi måste tala i termerna kunskaper för det 21:a århundradet, 21st Century Skills och Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATC21S).
På den nyligen avslutade på NML-konferensen diskuterades de kunskaper som krävs för det 21:a århundradet men som ännu inte är definierade, men det står helt klart att IT-relaterade kunskaper bara är en av flera delar, där kommunikativa och inte minst sociala färdigheter betonas starkt.
Efter diskussionen om Europeiska datakörkortet för tio år sedan som många ansåg för snävt tekniskt kom det fram andra varianter av information literacy och media literacy på förslag. Dessa gav betydligt större utrymme åt förmågan att inhämta, granska och värdera information.
Ett exempel på just Media Literacy kan ni ta del av här nedan...

2 kommentarer:

Viveka på Humlebacken sa...

SÅ UNDERBAR!!!!!!!

Mattias Wirf sa...

Intressant. Funderar på hur många lärare som kan det där.