fredag 2 oktober 2009

Obama i Köpenhamn och USA får en Nationel IT-strategi

Känns lite konstigt idag. Så nära men ändå så långt borta. President Barack Obama är idag i Köpenhamn bara några kilometer bort...

Stefan Pålsson skriver idag om om en ny IT-strategi som USA skall utveckla
Det handlar om ett arbete inriktat på fyra nyckelområden:
  1. Lärande. Alla amerikaner, även nyanlända invandrare och handikappade, ska ha snabb och enkel tillgång till digitala lärresurser av hög kvalitet som gör det möjligt för dem att lära och utvecklas genom livets alla skeden.
  2. Bedömning. Det gäller att utveckla system, tjänster och metoder som både mäter viktiga kunskaper och färdigheter och visar vilken undervisning och vilket stöd som krävs för att prestationerna ska kunna förbättras.
  3. Undervisning. Teknikutvecklingen skapar ständigt nya möjligheter att undervisa och det är viktigt att utforska hur IT och pedagogik kan förenas på bästa sätt.
  4. Produktivitet. Ineffektiva lösningar och arbetssätt måste ersättas av mer rationella och effektiva IT-baserade alternativ för att undvika slöseri med offentliga medel.
Tanken är att försöka samla in så många erfarenheter och idéer som möjligt, och därför är man angelägna om att få konkreta exempel och förslag inom de fyra nyckelområdena.
I början av nästa år kommer utbildningsdepartementet att presentera en preliminär version av planen för synpunkter och diskussion. Det ska bli intressant att se vad den innehåller!

I den mindre skalan kallar Lunds kommun till arbetsgrupp för Framtidens datoranvändning inom skolan på tisdag. Tanken är att arbetsgruppen skall komma fram till vad för funktioner som en elevdator måste kunna om Lund går in i 1-1. Oops lerjätten rör sig ;)
..men samtidigt har vi en policy om att inte använda oss av extern leasing., endast intern leasing dvs förvaltningen köper in och sedan betalar enhetern/skolorna av per månad. Det vi missar är en lite men mycket viktig sak nämligen försäkringen. Kommunens försäkring har en självrisk på 2 basbelopp (83 600 SEK)!!! om vi extern leasar så får vi samma maskiner med samma funktionallitet som idag men med försäkringar som har en självrisk på 1-2000 SEK och eftersom om vi talar 1-1 för elever år 7-gy i Lund talar vi om 10 000 maskiner. Det är stora belopp och det krävs ingen Einstein för att förstå att försäkringarna kommer att utnyttjas och då blir det stor skillnad ekonomisk. EN sådan policy måste ändras!!

Inga kommentarer: