onsdag 23 maj 2012

We better get on right away

Här är en intressant illustration om hur allt liksom sammanfaller och att vi alla är beroende av varandra och världen runt om om oss men inte minst att kunskap är något komplext och fundamentalt i världen...
Den bygger på en föreläsning som Manuel Lima senior UX design at Microsoft, höll 2011 för RSAs free public events program. Här utvecklar han kraften i nätverk och hur komplex vår värld verkligen är.

Inga kommentarer: