tisdag 21 februari 2012

Did I ask too much?

www.colourbox.com
En sammanfattning från UnosUnos årsrapport finns nu att tillgå på IKT-skafferiet.
Åtta punkter redovisas i denna komprimerade redovisning. De är med + för positivt och - för negativt markerade av mig och ingen annan.

  • + Datorerna är här för att stanna! (sorry JB ;)
  • + Ingen vill vara utan dator, se ovan
  • + Ledningen är viktig! se mina kommentarer nedan
  • -  Ensamarbete för eleverna - inte bra...
  • + Lärarnas pedagogiska arbete är A och O för framgång - vilket jag under dessa år nästan maniskt påpekat bla i denna blogg
  • -  Undervisningsmaterial saknas - Inte bra men inte av de orsaker som man kan tro enligt mig utan att pedagogerna vill bli servade dvs en tendens att inte vara lärande. Det finns jättestora möjligheter inte minst med iBooks 2 att skapa eget material att utgå från och därmed leva som man lär
  • + Lärarnas tillgänglighet - kommunikation mellan lärare och elever är enklare med socialmedier
  • - Förstärkarperspektivet - mkt ensamarbete förstärker klyftorna och visar på bristande ledning
Ser man på punkterna ser man att det finns massor kvar att göra och att de olika punkterna drar åt olika håll. Men framför allt vill jag lyfta vikten av ledningens vikt för framgång. En ledning som berikar inspirerar och låter sina medarbetar vara kreativa men håller fokus på pedagogiskt framstegsarbete kommer att lyckas!
Frida Lindbladh erhåller det priset för bästa manus på Gunnesboskolans
 filmfestival. Den första någonsin. Ett bra exempel på IKT-arbete i skolan.

Inga kommentarer: