fredag 2 december 2011

You're gonna have to serve somebody


Här är ett bra tips för iPad Pedagogik.
När eleverna gjort filmer kan det vara kul att visa dem med projektorn. Du kan ju naturligtvis helt enkelt koppla in en padda i taget till projektorn och på så sätt visa barnens alster. Men ännu enklare blir det med Air Server, ett program som kostar ca 50-60 kr. Ladda ner programmet på din dator och döp datorn under Preferences. Koppla datorn till projektorn och välj en film i paddans kamerabibliotek. Klicka på Air Play symbolen och välj din dator. Filmen spelas nu på datorn istället och visas på så sätt direkt med projektorn.

Inga kommentarer: