onsdag 7 december 2011

Take her to the spot, get flipped


Flipped classroom är ett begrepp som dyker upp mer och mer "over there" i debatten om framtidens skola. Tanken bakom är att använda den dyrbara tiden i skolan till den del av inlärningen som kräver att man samarbetar. Gruppövningar, samtal frågestunder mm och låta allt individuellt arbete ske på tid utanför skolan. Idén bakom startade 2007 då två lärare Jonathan Bergman och Aron Sams hittade ett sätt att spela in sina presentationer och sedan del med sig av dem till elever som varit frånvarande. Idag är detta jättestort och det finns massor av inspelat material på Youtube, Slideshare. På senare tid har aktör som Khan-Academy tagit det hela till nya nivåer.
Men, men, men! Utan tiden med pedagogen blir detta ingenting. Tanken bakom Flipped Classrom är att eleven/studenten kommer till skolan mer förberedd och att den tiden man har tillsammans i grupp kan användas mer effektivt och därmed få en större inlärning. Det är ju under interaktionen mellan människor vi lära oss. Det Khan och många med honom numera missar är just att det hela lyfts inte upp till de högre nivåerna i Puenteduras SAMR.
Låter idén med Flipped Classroom som intressant kan du läsa om 15 olika skolor i USA som arbetar enligt modellen på Edudemic.
Här är två filmer där Aron och Jonathan presenterar sina idéer

Inga kommentarer: