torsdag 15 december 2011

I think therefore I am, I live and so I wonder,

Här är ett exempel på innovativt tänkande om lärande mer modern teknik...
Sifteo har tagit fram en tenknik inbyggt i små boxar som känner av sin omvärld och är tryckkänsliga. De kan också styras av en dator och laddas med olika spel för olika inlärningsmöjligheter

Inga kommentarer: