fredag 15 april 2011

welcome to my life

Denna vecka har det varit temavecka/elevens val på Gunnesboskolan. Alla har fått välja en inriktning som de skall arbeta med likabehandlingsplanen på. Gruppernas redovisningar finns nu samlade på en hemsida och dokumentationsgruppen har filmat det hela.
Inga kommentarer: