tisdag 5 april 2011

They don't really care about us

Ayla Löving i frågetagen. Bild Ung&Dum
Igår var det rundabordssamtal med ungdomar om IT och skola på YBC som jag skrev om igår. Som en resume om vad som sagt skrev Maja Dahl på Ung&Dum samt Emma Rosén en av intiativtagarna på YBC en pressrelease som jag fick på mail och numera finns på min Dropbox. Texten finns så klart även på Ung&Dums blogg. En utskrift i PDF form av #dafs finns även den på min Dropbox.
Många är de som bloggat om detta...
Jag plockar lite om vad jag fastnar för i pressmeddelandet.
Eleverna ville att IT ska integreras med undervisningen och användas i alla ämnen. Problemet med detta menade många av eleverna, är lärarnas bristande kunskap. De upplevde att lärare generellt inte förstår tekniken tillräckligt bra och att de skulle behöva utbildas i IT för att över huvud taget kunna utbilda elever med hjälp av det. 
Vad är en lärare? Är det någon som ska stå i mitten och kunna allting eller är det någon som ska kunna coacha och vägleda eleven till kunskap? Jag tror att lärarna måste våga vara sårbara och erkänna att de inte kan allt, på så sätt kan de lära sig tillsammans med oss elever. Förklarade Ayla Löfving en av eleverna som deltog i samtalet. 
Samtalet avslutades med att eleverna fick ge sin syn på hur de tycker att IT ska in i skolan. De lyfte att det är svårt för regeringen att öronmärka pengar och tvinga skolor till förändring, men att det borde från politiskt håll finnas en tydlig vision för hur IT ska bli en naturlig del av skolan så som det är i resten av samhället. 
Precis som Maja skriver i sitt bloginlägg visar diskussionen, som jag förstår det från avstånd, att maktbalansen i klassrummet ändrats för pedagogen från att vara allvetaren till att vara den som vägleder och låter eleverna vara med i kunskapandet.

Skoj om det är så men det fanns även röster från elever som pekar på en mycket traditionell inställning till skola och lärande. Inte så konstigt och en av orsakerna till att skoldebatten snabbt blir infekterad, läs även Fredriks inlägg med samma undermening. Alla har en åsikt om skolan och ut vidare kunskap i hur vi lär oss är vi ju oftast att våra barn skall få en bra utbildningen och att eftersom vi inte kan mer så baserar vårt tyckande på den skola vi själv gick i. Inte minst vår skolminister visar det klart och tydligt i sin ståndpunkt. Det är denna bild av skola som skrämmer mig. Jag gick i en för mig bra skola eller skolor snarare efter om vi flyttade en del under min grundskoletid. Jag har haft förmånen att inte bara gå i svensk skola utan även skolor både i USA, Canada och Ecolé internationelle Geneve. Alla mycket bra och jag är nöjd med min skoltid men jag blir rädd när jag kommer till skolor som fungerar och utbildar på samma sätt som när jag gick i skolan för 33-42 år sedan. Det har ju hänt en del i världen sedan dess och skolan måste följa med världen för att kunna behålla sin plats i samhället. Vi får bara inte hamna i en sits där skolan som institution tappar alla attraktionskraft. Så, ja pedagoger ta kontrollen över skolan men inte #merkateder.

Uppdatering
Här är filmen från samtalet...

Rundabordssamtal kring IT i skola och utbildning from YBC on Vimeo.


Inga kommentarer: