torsdag 7 april 2011

I wish I cloud fly away!

Som PIM-ansvarig och Mac-användare var det med delade känslor som jag arbetade med uppgift tre. I den ingick att skapa en film baserat på ett pedagogsikt minne med hjälp av Photostory. Ett fantastiskt progam med bara ett fel. Det går inte att titta på filmerna om man inte har Windows installerat och använder sig av Windows Movie Player. Dvs idag stänger man ute mer än en fjärdedel av alla surfare...

Nu har det kommit en ersättare som heter little bird tales läser jag i jaglärmigteknik
Digital storytelling blev med ens mycket enklare och plattformsoberoende!
Inga kommentarer: