måndag 1 december 2008

Skolan måste anpassas till samhället!

Från Flickr by foreversouls

Nästan så står det att läsa i Framtidens lärande sedan i fredags.
Stefan Pålsson skriver i er för sig i sin rubrik att "Skolan måste anpassas till digitaliseringen av samhället" men det skadar inte att den anpassas till samhället i stort även om det nu är digitala som syftas.
Europeiska kommissionen har nämligen släppt en rapport om framstegen när det gäller IKT i skolan" The use of ICT to support innovation and lifelong learning for all - A report on progress"
där man tar upp att även om det går framåt med implementeringen av IT i skolan så räcker det inte för att hålla takten med näringslivet och den offentliga förvaltningen.

Samtidigt understryks att det krävs strukturella förändringar inom utbildningssystemet för att IT-användningen ska kunna integreras i undervisningen på ett naturligt sätt. Dessutom är det nödvändigt att synen på undervisning och lärande förändras. Kunskapsförmedling måste i än högre grad än idag ersättas av ett undersökande arbetssätt och ett gemensamt lärande, där både lärare och elever antar nya roller än i den traditionella skolan. Det gäller även att kunna knyta samman det formella med det informella lärandet på helt andra sätt än tidigare.
Dokumentet är väl värt en läsning menar Pålsson.

Det händer annars mycket just nu. Anders Erenius skriver att
Den 3 december presenterar Sigbrit Franke sin utredning av den reformerade lärarutbildningen för regeringen – en utredning som sätter ljuset på de blivande lärarnas digitala kompetens. När regeringen i våras kom med tilläggsdirektiv till utredningen, där den såg it som ett allt viktigare redskap i skolan och som ett nödvändigt verktyg i ett modernt samhälle, utbrast KK-stiftelsen: Äntligen! Äntligen därför att KK-stiftelsen arbetar för att höja lärarnas digitala kompetens. Äntligen därför att KK-stiftelsen arbetar för att utbildningarna ska stärka nyutexaminerade lärares förmåga att skapa arbetsformer utifrån elevernas och samhällets behov.
Skriver Madeleine Cæsar vd för KK-stiftelsen och Yngve Wallin programmerare, KK-stiftelsen, i ett debattinlägg i Computer Sweden (CS).

Tack för tipset Anders

Inga kommentarer: