fredag 7 mars 2008

Tekniken är inte nyckeln till framgång - MEN SKALL ANVÄNDAS

Första delen av rubriken kan jag läsa på flera ställen denna vecka eftersom man flitigt citerar Pär Larsson bl.a. i Chef och Ledarskap.
Larsson har skrivit en mycket intressant avhandling om vad det är som gör en lyckad IT-satsning och kommit fram att det inte är tekniken det hänger på utan människorna i organistationen. Eller rättare sagt vilket ansvar ma ger dessa. Bl.a. säger Larsson i Chef och Ledarskap artikeln
– Och för mig handlar det begreppet om en organisation där kunskapen som enskilda individer utvecklar sprids till andra i skolan. Att man har bra strategier och rutiner för att låta enskilda lärares kompetens bli synlig, säger han.

Han fortsätter med
Den grundläggande skillnaden mellan skola A och D var att skola A var organiserad så att lärarna jobbade tillsammans i lag, medan lärarna på skola D jobbade mer individuellt.

Som jag ser det är dynamiken i organistationen och relationerna mellan deltagarna som skapar ett förlåtande och trygg miljö som ger styrka i samarbete. Tillsammans är vi starka!!

IT skall användas men man måste ge de enskilda indivderna ansvar så att de själva känner ansvar för den gemensamma processen. Då kan man lyckas i sin satsning. Det tror jag är den stora nyckeln i Gunnesboskolan lyckade satsning i införandet av Lära@lära - portfolio. När man rör sig på andra arbetsplatser inser man hur lyckligt lottade man är att arbeta i huvudsak, ser jag det i alla fall, på en arbetsplats där alla kommer till tals och där man samarbetar!

Men jag blir ledsen när rubrik sättarna triumferar ut första delen av min rubrik utan slutet. Tro på människa och därmed tro på att era elever kan och ge dem ansvar för sin inlärning och ni skall finna att de tar ansvaret och de når framgång, med ett leende på läpparna...

Inga kommentarer: