onsdag 27 februari 2008

Upplevelsebaserat lärande i Quest Atlantis

Läser i IT och Lärande i kväll om Upplevelsebaserat lärande i Quest Atlantis och jag citerar
Quest Atlantis är en virtuell miljö för upplevelsebaserat lärande som sedan ett par år tillbaka utvecklas av Sasha Barab och hans forskarkollegor på Indiana University School of Education. Målgruppen är barn och ungdomar mellan nio och femton år.
Tanken är att spelarna ska agera, samarbeta och lösa uppgifter (quests) på samma sätt som i de kommersiella spelen. Enda skillnaden är egentligen att Quest Atlantis syftar till att få dem att reflektera kring och uppnå en bättre förståelse av frågor och problemställningar inom ämnen som matematik, naturvetenskap och bild.

Bland annat finns en YouTube film se nedan som förklarar det hela.

Inga kommentarer: