tisdag 18 oktober 2011

Time is on our side

Attribution Some rights reserved by alancleaver_2000
Läser i dagens Computer Sweden om entreprenörens tidsuppfattning. Niclas Lundblad skriver i sin artikel Entreprenörens knep
Vad skiljer den duktige entreprenören från oss andra? Det finns en mängd svar på den frågan som är fascinerande. Det handlar förstås om uthållighet och förmåga att anpassa sig. Det handlar också om att våga misslyckas. Men jag tror att den kanske viktigaste frågan handlar om tid.
Han jämför med en studie där man tittat på tidsuppfattning mellan heroinmissbrukare och vanliga människor. I denna test ser man att en heroinmissbrukare har en framtidsplanering på 2-4 timmar medan vi vanliga landar på en framtidsplanering på 2-4 år. Henriks test är att en Entreprenör har en framtidsplanering på säg 10 år eller mer. Riktigt intressant blir det när Henrik drar paralleller med politiker och vilken tidsram de lever efter. För en politiker gäller till nästa val dvs 4 år allt annat är underprdnat. Kanske skulle vi vara mer förtjänta av val var 10 år men utan möjlighet till omval. Vad hade det gett för beslut? eller som Henrik skriver
Med ett verkligt längre perspektiv skulle vi kanske få helt andra idéer i politiken?
hmm kanske något att titta på...

Inga kommentarer: