måndag 24 oktober 2011

How many times do I have to try to tell you

Varför funkar inte dagens system? Det gäller egentligen varför våra företag inte fungerar som de borde. men det kan lika gärna gälla skolan.Daniel Pink redovisar i denna film vad vetenskapen säger om hur man motiverar människor till storverk. Det är inte morötter som behövs utan för att få för att få människan motiverad till framtida stor dåd krävs tre saker enligt Pink

  • Autonomy
  • Mastery
  • Purpose

Ha ger exempel på företag där man en gång i månaden ger de anställda en dag där de får gör  vad de vill så länge det inte ingår i deras vanliga dagliga sysslor. De skall sedan redovisa vad de kommit fram till under dagen därför kallas de dessa dagar för "FEDEX days". Dvs leverand över dagen ;)
Se filmen och fundera på hur din organisation kan förändras för att följa vetenskapens resultat för detta är inte en känsla eller tro utan hårda vetenskapliga bevis.

Inga kommentarer: