onsdag 17 september 2008

Mobil, gps och handdator – pedagogiska verktyg

Läs en artikel i Datorn i Utbildningen om hur man kan använda mobiler i undervisningen. Ser ut som ett jätte bra projekt.

Om du bor nära Malmö så finns en intressant förläsning på Lärarutbildningen Malmö Högskola Orkanen den 29 kl 14-17
Föreläsning: Mobiltelefonen i undervisningen
Har du och dina elever ett undersökande arbetssätt?
Kom och lyssna på Hanne Voldeborg-Andersen hur hon och henne elever i år 4-6 använder funktionerna i elevernas egna mobiltelefoner undersöka och dokumentera olika fenomen och företeelser. På köpet får de ett annat förhållningssätt till mobiltelefiner i skolan.

Läs mer och för anmälan:
http://www.pedc.se/booking/Kurs.aspx?id=284

Arrangör:
Pedagogiska centralen Malmö stad
Lärarutbildningen Malmö Högskola

Inga kommentarer: