onsdag 3 september 2008

Digital kompetens på väg in i styrdokumenten?

Den frågan ställer sig Peter Becker idag på SVIT07 bloggen.
Frågan är berättigad. I våras kom det upp diskussioner om Dataslöjd i Användarpanelen i IVAs Internetframsynsprojekt. Bo Bovier läste mitt inlägg till Eliza Roszkowska Öbergs debattartikel om hur sverige blir ledaende inom IT och tog kontakt med mig om vad jag tyckte i frågan... SKoj att någon frågar men jag har ju min blogg där jag kan skriva vad jag tycker.
Vad tycker jag då om det här med digital kompetens och dataslöjd.
Om det första tycker jag mycket. Det är en oerhört viktig fråga för demokratin att uppväxande generation i alla fall lära sig om det här med digital kompetens men det är även en oerhört stor frågan bland den vuxna befolkningen där långt i från alla är aktiva eller besitter den kompetens som ligger bakom begreppet digital kompetens.
Enligt EU's beslut defineras digital kompetens
Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.

Dvs vad som krävs för att idag och i framtiden ta del av den demokratiska processen.
Men om dataslöjd är jag skeptisk. IKT som jag ser det dvs användning av IT i vardagen måste finnas med i alla ämnen och känns inte bra som eget ämne. Kanske skall man trycka på behovet av IKT-pedagoger på skolorna för att få fart på IT användningen och användningen av IKT. K står som bekant för kommunkation...

Båda frågorna är av stor vikt och måste diskuteras livnligt och ingående innan det blir beslut. Peter förslår att SViT-seminarierna i år skall handla om detta. Bra initativ tycker jag. Till er alla läsare DELTA! innan det är försent och vi får någon halv mesyr som ingen vill ha.
Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: