fredag 4 april 2008

IKT i SO-undervisingen

Jag stötte på en uppgift för våra nior idag. De fick följande i uppgift att lösa under 40 minuter
Gå till följande adress på nätet:

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____43016.asp#top
Sök dig till befolkningspyramider som visar Sveriges utveckling under de senaste 200 åren. Förklara pyramiden utseende ur så många aspekter som möjligt för åren 1915, 1933, 1946, 1975 och 2005.

Försök lösa uppgiften, lämna sedan in ditt svar som kommentar här nedan. ...

Lycka till

Eleverna skulle lämna in en skriven digital fil som Jan Rasmussen sedan rättar digitalt och ger omdömme på. Själva uppgiften hämtade direkt från vår läroplattform, inga papper.

En klockren uppgift som inte går att lösas utan IKT eller i alla fall inte lika smidigt varken för eleverna eller läraren och utan att några träd går åt...

Inga kommentarer: