torsdag 31 januari 2008

Nytänkande krävs för att IT ska förändra skolan

Så skriver man på IT för Pedagoger i fredags.
I Storbritannien där man har en av de mest progressiva myndigheterna för att få in IKT i skolan konstaterar man att går trögt. Därför har man satt igång flera olika projekt för att få fart på IKT i skolan. Man tror att det är nyckeln för skolan att gå vidare med den nya informationsgenerationen, födda efter 1984. En generation som inte passivt tar till sig kunskap i skoaln utan använder Internet som sin främsta källa till information och lärande. JAg har tagit upp det tidigare och gör det gärna igen. Detta kommer att vara skolans största utmaning inför framtiden. Vi måste förstå att vi inte längre har monopol på kunskap , vi kanske till och med är akterseglade var det gäller kunskap men det vi är bra på är hur man lär sig och hur man förmedlar ett budskap. Detta är något vi måste lära våra elever. Lara@lara som vi på Gunnesboskolan kallar det. I detta är IKt en naturlig del. Men det kräver ledningar med en insikt och modet att våga ta första steget.
Jag var som de som följer denna blogg på BETT eller som engelskmännen själva uttrycker det @BETT i år. Där följde jag några intressanta förläsningar. Bla. den från Becta men även Futurlab som tas upp i IT för pedagoger.
Det som de tog upp var dels
Dave Hassell som menade att undervisningen måste förändras i riktning mot ett mer undersökande och förståelseinriktat arbetssätt. Inte minst gäller det att dra nytta av det informella lärande som sker på bloggar, i olika diskussionsfora och i andra sociala medier på Internet. Därför borde elevaktiva arbetsformer och digitala lärresurser spela en central roll i undervisningen. Barn och ungdomar behöver lära sig att hantera information på ett kritiskt och reflekterande sätt. De måste också kunna förmedla och dela med sig av sina kunskaper och insikter.
Dels
Margaret Wright betonade vikten av att betyg och kunskapsvärdering inte bara används som kvitto på vad eleverna presterar, utan också kan fungera som stöd för att förbättra lärandet. Dessutom måste skolan bli bättre på att samarbeta med resten av samhället och att anpassa sin verksamhet efter de förändringar som pågår. Här kommer möjligheterna att kommunicera och samverka över Internet efterhand att spela en allt viktigare roll
samt
John Morgan arbetar med utvecklingsprojekten Enquiring Minds och Teachers as Innovators, som går ut på att lärarna aktivt utforskar och experimenterar kring nya sätt att undervisa med teknikens hjälp. Detta innebär att de försöker hitta nya former att samverka med eleverna och att undervisningens innehåll förändras. Det viktiga är inte längre att förmedla ett givet innehåll och att lära ungdomarna återge det så bra som möjligt. Istället handlar det om att ge den hjälp och det stöd som krävs för att söka, sortera, hantera, förstå och kunna lära sig av informationsöverflödet i dagens samhälle.

Enligt Morgan behövs det en konkret vision som både visar hur IT-användningen kan utveckla och förbättra lärandet och förklarar varför det är nödvändigt. Annars blir det svårt att genomföra de förändringar som krävs.

Jag personligen saknar en styrning uppifrån i Sverige på samma sätt som Becta med sin projekt. Här i Sverige lägger vi istället ner Myndigheten för Skolutvckling.... vad ger det försignaler, jag bara undrar.

Inga kommentarer: