torsdag 24 januari 2008

Ett brott är begånget!?

Jag sitter hemma en torsdag kl 14.28. På skolan kan jag inte jobba just nu med det som jag borde eftersom någon eller något gjorde ett brott. På Internetkabeln till min skola och närliggande skolor och förvaltningar. Eftersom kommunen gått över till IP-telefoni eller Telefoni 2007 som det heter fungerar inte heller våra anknytningar. Bara mobilerna fungerar... rätt skönt faktiskt.
Detta visar på hur känsligt våra kommunikations vägar har blivit. På skolan som satsat mycket på IKT under åren och där vi använder IKT som en del av skolvardagen har lektioner i all hast fått läggas om med förstörda planeringar som följd.
Ja det är kanske som någon sa att när saker fungerar har man upplevt teknikens under...

Inga kommentarer: